Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zatoniu


Główne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zatoniu zaplanowane były z wielkim rozmachem, a całość rozpoczynała uroczysta Msza Święta za Ojczyznę w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Zatoniu.

100lecie niepodległości 10

Rozpoczeło ją wspólne i podniosłe odśpiewanie hymnu Polski. Wszyscy uczestnicy przyozdobieni w biało-czerwone kotyliony, niektórzy trzymający w rękach biało-czerwone flagi, wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego śpiewając cztery pełne zwrotki hymnu.

Msza Święta koncelebrowana była przez naszego Proboszcza ks. Ireneusza Masteja. Podczas kazania podzielił się z nami sytuacją z jaką spotkał się w zatońskim przedszkolu.

100lecie niepodległości 11

W czwartek, jak zawsze byłem na lekcji religii. Nie dano mi jednak jej poprowadzić. W przedszkolu odbyła się prezentacja dla przedszkolaków na której prezentowano naszym milusińskim historię naszej ojczyzny w sposób barwny i obrazowy. - wprowadzał nasz proboszcz.

Przed oczyma utkwił mi pewien obraz na którym pojawiły się fotografie czterech osób i pojawiły się cztery napisy. Rolnik. Artysta. Polityk. Żołnierz. I mam ten obraz przed sobą, że rolnik dogadał się z artystą, dogadali się z politykiem i z żołnierzem i wspólnie sprawili, że po 123 latach nasza ojczyzna zmartwychwstała. Wcześniej były spory i nie było nici porozumienia. - wyjaśniał ks. Ireneusz.

Te cztery osoby to Wincenty Witos, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski i Józef Piłsudski. I podobnie jest u nas. W naszym kościele spotykają się ze sobą rolnicy, artyści, ludzie posiadający władzę i przedstawiciele wojska. Tak, jak wtedy oni stanowili jedność doprowadzając do odbudowy Rzeczypospolitej, tak i tu, w naszym Zatoniu, jeśli stanowić będziemy jedność stworzeni będziemy do realizacji wielkich dzieł, wielkich rzeczy. Niby tylko prezentacja, niby tylko cztery fotografie, a tak wiele znaczą. - kończył ks. Ireneusz.

100lecie niepodległości 13

Pieśni patriotyczne, flagi i kotyliony, piękny śpiew oraz wspólna modlitwa za naszą ojczyznę powodowały niezwykle podniosły i uroczysty charakter tej eucharystii.

100lecie niepodległości 14

Po Mszy Świętej wszyscy wspólnie wzięli udział w marszu niepodległości, który z kościoła ulicą Kwiatową zmierzał do zatońskiej świetlicy. Tam przygotowane zostało przedstawienie teatralne.

100lecie niepodległości 20

Młodzież Zespołu Edukacyjnego nr 4 z Drzonkowa przygotowała na tę uroczystość przedstawienie pt. "Żywe obrazki z historii Polski". Na scenie zaprezentowano w oryginalny sposób słynne obrazy polskich malarzy. Młodzi artyści w ciekawie przybliżali nam ważne sceny historyczne.

100lecie niepodległości 21

100lecie niepodległości 22 100lecie niepodległości 24

100lecie niepodległości 23

Na zakończenie artyści dali świadectwo dojrzałości patriotycznej wskazując te wartości, które są dla nich ważne i podkreślając jednocześnie swoją dumę z bycia Polakami. Całe przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.

100lecie niepodległości 25

Przedstawienie zaprezentowane przez młodzież pięknie wpisało się w obchody rocznicy niepodległości Polski. Dziękujemy nauczycielom i młodym artystom za uświetnienie naszych obchodów tego dnia.

100lecie niepodległości 30

Kolejnym ważnym punktem obchodów był wieczór pieśni patriotycznej, w którym prym wiedli wszyscy uczestnicy spotkania, a którym przewodzili najbardziej muzycznie uzdolnieni Państwo Mariola i Wojciech Żabiccy.

Wspólne wykonania pieśni zarówno przez starszych i młodszych uczestników niosły się po całym Zatoniu. O siłę głosu zadbał nasz zatoński kuchmistrz Józef Załucki, który przygotował przepyszną grochówkę i bigos (dyspensa była udzielona :) ).

100lecie niepodległości 29

100lecie niepodległości 32 100lecie niepodległości 31

W trakcie tej uroczystości zaprezentowano również votum, jakie mieszkańcy Zatonia w darze wdzięczności Opatrzności Bożej za dar odzyskania niepodległości przez Polskę, zamierzali złożyć 11 listopada w zatońskiej świątyni. A była nim wierna kopia szabli Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Muzyka i śpiewy trwały bardzo długo i zakończyły się późno - przed północą. Miło było wspólnie pośpiewać i również w taki sposób przybliżać historię i tradycję mieszkańcom Zatonia.

Kolejnym ważnym punktem obchodów rocznicy niepodległości Polski była uroczysta Msza Święta 11 listopada.

100lecie niepodległości 34

W tym dniu każdą Mszę Świętą poprzedzało wspólne odśpiewanie hymnu narodowego. Wszyscy zdawali sobie sprawę z podniosłej chwili, zarówno tej o charakterze historyczno-narodowym, jak i tej o wymiarze naszym lokalnym.

100lecie niepodległości 35 100lecie niepodległości 36

Po zakończeniu eucharystii w imieniu mieszkańców Zatonia Krzysztof Sadecki wraz z małżonką uroczyście wniósł votum, które miało zostać złożone w kościele. Przy mównicy mówił o wielkiej wdzięczności mieszkańców Zatonia za niepodległą Polskę i ufundowaniu jako dowód tej wdzięczności kopii szabli Marszałka Józefa Piłsudskiego na pamiątkę tego wydarzenia.

100lecie niepodległości 38 100lecie niepodległości 37

100lecie niepodległości 39

Wspólnie z Proboszczem ks. Ireneuszem Mastejem powiesili szablę na szczególnym miejscu (obok zatońskiego zacheuszka), a nad nią widnieje napis:

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy

100lecie niepodległości 40

Tak zakończyły się uroczystości obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w Zatoniu, naszej małej ojczyźnie. Dziękujemy wszystkim przygotowującym i biorącym udział w tych wyjątkowych dla nas Polaków chwilach.

Pierścienie świetlnych lat przed nami, ziemio ojczysta pod stopami.
Nie będę ptakiem wypłoszonym, ani jak puste gniazdo po nim.