Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Święte Triduum Paschalne w Zatoniu


To co najważniejsze w naszej Wierze dokonuje się w Święte Triduum Paschalne. Zaczyna się Ono wieczorną liturgią Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, trwa w Wielki Piątek w którym przeżywamy liturgię Męki Pańskiej,  a kończy sobotnią Wigilią Paschalną. Podczas tych trzech dni, świętych dni, trwa Pascha.

Zapraszam wszystkich do wspólnego udziału w tych trzech świętych dniach w trakcie których nieprzerwanie poznawać będziemy najważniejsze prawdy naszej wiary - zachęcał wszystkich do udziału w Triduum nasz Proboszcz.

Wielki Czwartek

Liturgia Wieczerzy Pańskiej rozpoczynała Święte Triduum Paschalne. W Słowie Bożym Proboszcz wspomniał Wielki Czwartek jako pamiątkę ustanowienia Eucharystii oraz jako pamiątkę ustanowienia kapłaństwa.

Triduum Paschalne Zatonie 02

Eucharystia buduje Kościół, karmi Kościół, dzięki Eucharystii Kościół żyje. - zaczynał nasz Proboszcz.

Kościół istnieje już ponad 2000 lat. Istnieje, ponieważ Kościół Chrystusowy sprawuje Eucharystię. Wiemy jaki jest kościół - tam pęknięcie, tam rysa, tam jakieś nierówności - taki jest ten kościół materialny i ten Kościół duchowy. - wyjaśniał ks. Ireneusz.

Ale dopóki czcimy i dbamy o Eucharystię, oddajemy cześć Eucharystii - to ten Kościół będzie kościołem żywym. - podsumowywał ks. Proboszcz.

Triduum Paschalne Zatonie 01

Dziś także dziękujemy za dar kapłaństwa. Wielu kapłanów było i wielu jeszcze będzie w tym kościele. Wielu kapłanów stawało na drodze naszego życia. Pan Jezus powiedział kiedyś takie zdanie "Nie przyszedłem tu na ziemię, aby mnie służono, ale abym to ja wam służył i abym oddał życie za was, abyście mieli życie wieczne." - wyjaśniał ks. Proboszcz.

Triduum Paschalne Zatonie 05

Nie mogło więc w tym dniu zabraknąć życzeń dla naszego Proboszcza od wiernych. W imieniu Róż Różańcowych życzenia składali Henryk Dzięgiel i Wanda Rosa, w imieniu Stowarzyszenia Nasze Zatone Jarosław Skorulski i Bożena Fuchs, a w imieniu osób działających przy kościele w Zatoniu Jolanta i Krzysztof Konopka. Wszyscy zebrany gromkimi oklaskami dziękowali ks. Ireneuszowi za trud pasterskiej posługi.

Triduum Paschalne Zatonie 07

Na zakończenie wielkoczwartkowych uroczystości Najświętszy Sakrament został umieszczony w symbolicznej ciemnicy symbolizującej pojmanie i uwęzienie Chrystusa. I od tego momentu wierni mogli adorować  Go w przygotowanym miejscu.

Wielki Piątek

Liturgię Męki Pańskiej rozpoczynała Prostracja. To symboliczny gest padnięcia na twarz, rozpoczynający Liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

Triduum Paschalne Zatonie 15 

 Następnie mogliśmy wysłuchać w podziale na role mękę Pana Jezusa Chrystusa wg św. Jana.

Triduum Paschalne Zatonie 20

W słowie Bożym nasz Proboszcz uzmysławiał nam wagę męki naszego Pana Jezusa Chrystusa szczególnie w tym dniu.

Pan Jezus powiedział czyńcie to na moją pamiątkę, uobecniajcie to, nie tylko jako pobożne, religijne wspomnienie wydarzeń sprzed 2000 lat, ale przybliżajcie, uobecniajcie, sprawiajcie, aby to co było stało się teraz. - wyjaśniał ks. Ireneusz.

Dzisiaj w modlitwie takie słowa Pan Bóg kieruje "Panie Boże daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu". Jak możemy odpowiedzieć na tę miłość Jezusa sprzed 2000 lat, kiedy nas nie było, a on umierał, cierpiał, konał za mój grzech, za nasze grzechy.  Jeśli tego nie rozumiemy to nie mamy z chrześcijaństwem nic wspólnego. - kontynuował ks. Ireneusz.

Triduum Paschalne Zatonie 21

Dzisiaj odpowiedzią na mękę Jezusa jest Modlitwa Wiernych, taka rozbudowana, śpiewana, a następnie Adoracja Krzyża, przd którym będziecie dzisiaj klękać, a później będzie Komunia Święta w której Pan Bóg karmi nasze serca i nasze dusze. - kończył ks. Ireneusz.

Bardzo mocne słowa kierował Proboszcz do młodzieży, która w najbliższym czasie przystąpi do sakramentu Bierzmowania i która właśnie w Wielki Piątek otrzymała krzyże.

Młodzież dzisiaj wybiera, wybiera tak, jak Żydzi wybierali przed blisko dwoma tysiącami lat. Wybierali czy ocalić Jezusa, syna Boga żywego, czy Barabasza, złoczyńcę i mordercę. Barabasz to nazwisko, a jego imię było Jezus - Jezus Barabasz, czyli Jezus syn ojca. więc Żydzi wybierali pomiędzy Jezusem synem Boga i Jezusem synem ojca. I wybrali... - mówił ks. Ireneusz.

Triduum Paschalne Zatonie 23 Triduum Paschalne Zatonie 24

Bardzo bym chciał, aby tu przed ołtarz podeszli wszyscy kandydaci. Wyciągam nad was swoje ręce pokazując jak bardzo Pan Bóg kocha was, ale proszę również o wycągnięcie rąk przez rodziców, dziadków, znajomych, sąsiadów, przez wszystkich zgromadzonych w Kościele i pomódlmy się "Panie Boże chcemy, aby ta młodzież poczuła Twoją miłość, naszą miłość, niech wiedzą jak bardzo ich kochamy, jak bardzo Ty ich kochasz. Uwielbiamy Ciebie Boże i prosimy dotknij ich serc, dotknij ich umysłów, otocz ich swoją miłością, aby poczuli się mocni wiarą i mocni miłością, i aby zrozumieli tajemnice Krzyża. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen." - modlił się ks. Proboszcz za młodzież.

Triduum Paschalne Zatonie 27 Triduum Paschalne Zatonie 28

To mocne Słowo Boże kierowane do młodzieży i nas wszystkich wprowadziło nas w kolejny bardzo ważny obrzęd - jeden z najważniejszych obrzędów Świętego Triduum Paschalnego - Adoracja Krzyża. Adoracja krzyża poprzedzona jest trzykrotnym wezwaniem Oto drzewo krzyża, któremu towarzyszy stopniowe ukazywanie zasłoniętych dotąd belek krzyża.

Triduum Paschalne Zatonie 29

Po liturgii Męki Pańskiej tradycyjnie Najświętszy Sakrament wystawiony jest przy Grobie Pańskim, a wewnątrz odłonięte zostaje ciało Jezusa Chrystusa. Zanim to następuje w Zatoniu przyjęła się jeszcze jedna tradycja umieszczania przy grobie przez mieszkańców naszej parafii 14 świec symbolizujących czternaście stacji Drogi Krzyżowej.

Triduum Paschalne Zatonie 36

Wierni mogli rozpocząć adorację przy Grobie Pańskim. W tym roku Proboszcz wprowadził wspólną godzinną modlitwę i adorację. Wtedy to wierni mogli uczcić śmierć Chrystusa.

Triduum Paschalne Zatonie 34

Wielka Sobota

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia. Ognisko, źródło ognia, od którego podczas Wigilii Paschalnej odpala się paschał symbolizuje Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a zarazem ma w wiernych rozpalić pragnienie nieba.

Triduum Paschalne Zatonie 42 Triduum Paschalne Zatonie 43

Triduum Paschalne Zatonie 40

Kolejny obrzędem mocno związanym z obrzędem poświęcenia ognia jest zapalenie Paschału. To duża, bogato zdobiona woskowa świeca przygotowywana na początku Wigilii Paschalnej. Wnoszona do nieoświetlonego kościoła staje się pierwszą zwiastunką zmartwychwstania.

Triduum Paschalne Zatonie 45

Po tych obrzędach mogliśmy rozpocząć Uroczyste odśpiewanie Orędzia Wielkanocnego przez Huberta Gajewskiego. Następnie nastąpiła druga część obrzędów - Liturgia Słowa. Czytana była przez Lektorów i Służbę Liturgiczną bardzo podniośle i uroczyście Ewangelia Starego i Nowego Testamentu.

Triduum Paschalne Zatonie 46

Triduum Paschalne Zatonie 47 Triduum Paschalne Zatonie 48

Triduum Paschalne Zatonie 49 Triduum Paschalne Zatonie 50

W świetle świec, ale za to przy doniosłych dźwiękach zatońskich dzwonów obwieszczaliśmy wszystkim Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Triduum Paschalne Zatonie 54

Na zakończenie nasz Proboszcz podziękował przede wszystkim tym, którzy przyjęli jego zaproszenie do wspólnego ołtarza i zechcieli przeżyć Święte Triduum Paschalne.

Triduum Paschalne Zatonie 60 Triduum Paschalne Zatonie 61

Wyrazy uznania należą się przede wszystkim ministrantom i lektorom, którzy stanęli na wysokości zadania i perfekcyjnie wspomagali naszego księdza podczas tych liturgii. Podziękowania należą się również wszystkim  osobom, które przygotowały i udekorowały kościół na ten szczególny okres.

Triduum Paschalne Zatonie 56 Triduum Paschalne Zatonie 59

Triduum Paschalne Zatonie 64

Podziękować należy przede wszystkim naszemu Pasterzowi. To właśnie On przybliżał nam wszystkim tajemnice tych Trzech Świętych Dni, to Jemu właśnie zawdzięczamy właściwe przeżycie tego okresu i prawdziwe przygotowanie do Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Proboszczu - dziękujemy serdecznie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i życzymy radosnego Alleluja.

pascha sobota 21