Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Koncepcja zagospodarowania terenu i podświetlenia kościoła MB Częstochowskiej w Zatoniu


Od kilku miesięcy przy zaangażowaniu Proboszcza Parafii Ługi ks. Ireneusza Masteja trwały prace nad przygotowaniem koncepcji zagospodarowania terenu wokół kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Zatoniu.

W przygotowywanej koncepcji ważne było ujęcie kilku aspektów związanych z funkcjonowaniem kościoła, odprawianiem nabożeństw, organizacją procesji, itp., ale również należało ująć aspekty czysto techniczne, czyli np. odprowadzenie wody deszczowej, zaplanowanie zmiany przyłącza energetycznego i sposobu sterowania oświetleniem z zachrystii, itp.

Kosciol MB w Zatoniu

Koncepcja zakłada wydzielenie terenów zielonych, ułożenie kostki granitowej wokół kościoła, nowe nasadzenia drzew, krzewów i rabat kwiatwych, no i to co najważniejsze przygotowanie oświetlenia kościoła oraz całego terenu przylegającego.

Podgląd 1

Projektem iluminacji świetlnej kościoła oraz oświetlenia terenu przylegającego do niego zajął się p. Jakub Sklepowicz, który jest specjalistą ds. oświetleń w firmie LUG. To właśnie on przygotowywał projekt podświetlenia ruin pałacu w Zatoniu.

Podgląd 2

Samo podświetlenie ma na celu wyodrębnić architektoniczne elementy naszego kościoła ze szczególnym uwzględnieniem kościelnej wieży.

Podgląd 3

Na dzień dzisiejszy niestety parafia nie dysponuje środkami mogącymi pozwolić na realizację tego przedsięwzięcia. Na razie więc dysponujemy projektem i wielkimi chęciami do jego zrealizowania.