Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Dotacja na remont i renowację kaplicy św. Barbary


18 czerwca br. wicemarszałek Łukasz Porycki podpisał umowę z ks. proboszczem Ireneuszem Mastej dotyczącą „Remontu i renowacji kaplicy św. Barbary w kościele fil. pw. Matki Bożej Częstochowskiej  w Zielonej Górze-Zatoniu (V etap). Dotacja wynosi 16 tys. zł.

dotacja UM 02

Kościół pierwotnie ewangelicki, zbudowany został w 1756 roku. Wzniesiony w konstrukcji szachulcowej,  w latach 80-tych XIX wieku przemurowany. kilkanaście lat wcześniej dobudowano do niego murowaną wieżę. Po przeciwnej stronie dobudowano zakrystię (ob. kaplica św. Barbary). Korpus kościoła jest nakryty wysokim dachem dwuspadowym, natomiast wieża dachem namiotowym. Świątynia posiada jedną nawę, bez wydzielonego prezbiterium. We wnętrzu znajduje się drewniana empora, podparta słupami, otaczająca cały Kościół, bez części ołtarzowej. Nad wejściem głównym znajduje się chór muzyczny. Wnętrze nakryte jest sklepieniem pozornym, obecnie odeskowanym. Świątynia posiada w całości historyczne wyposażenie, do którego należą ołtarz ambonowy (1797), (1795), prospekt organowy (1799), ławki, trzy konfesjonały, oraz dwa świeczniki korpusowe mosiężne z XVIII wieku.

dotacja UM 01

Prace remontowe obejmują wykonanie izolacji pionowej, położenie tynków renowacyjnych. W następnej kolejności nastąpi wymiana istniejących okien na witrażowe  oraz drzwi wejściowych na ozdobną kutą kratę.

Małgorzata Tramś-Zielińska
www.lubuskie.pl