Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Trwa renowacja prospektu organowego w Zatoniu


Od początku 2019 roku staraniem naszego Proboszcza ks. Ireneusza Masteja trwały przygotowania do wznowienia prac nad renowacją unikalnych organów mistrza Samuela Gottloba Meinerta. Ich wyjątkowość była wielokrotnie podkreślana podczas spotkań z przedstawicielami samorządów terytorialnych oraz urządów ochrony zabytków. W trakcie tych przygotowań powstało nowe opracowanie konserwatorskie i restauratorskie przygotowane przez Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki p. Pauliny Celeckiej.

Efektem tego opracowania był program stanowiący podstawę wystąpienia i uzyskania decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o pozwoleniu na przeprowadzenie badań konserwatorskich, prac konserwatorskich i restauratorskich przy prospekcie organowym kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Zatoniu.

Renowacja prospektu organowego 4

Prace wykonywane są przez pracowników Pracowni p. Pauliny Celeckiej. Mają na celu usunięcie zabrudzeń, wykonanie odkrywek dekoracji malarskiej i pozlotniczej, dezyfekcji i dezynsekcji, usunięcie wtórnych elementów, usunięcie przemalowań z prospektu organowego, impregnacja drewnianej struktury, wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów i uzupełnienie ubytków drewna, uzupełnienie ubytków orginalnej warstwy malarskiej i ubytków złoceń i srebrzeń, zaizolowanie powierzchni malarskiej i uzupełnienie na licu prospektu werniksem.

Renowacja prospektu organowego 2 Renowacja prospektu organowego 3

Jak można obecnie zauważyć została już zdjęta warstwa przemalowań prospektu organowego oraz został on oczyszczony i przygotowany do uzupełnienia ubytków.

Renowacja prospektu organowego 5

Prace prowadzone są praktycznie codziennie przy użyciu różnego rodzaju preparatów chemicznych. To powoduje pewien dyskonfort w korzystaniu z świątyni.Musimy jednak uzbroić się w cierpliwość. Pozostało już niewiele. Jak informują pracownicy prace mają potrwać jeszcze ok. 1-2 miesięcy.

Renowacja prospektu organowego 6 Renowacja prospektu organowego 7

 

Dopiero po zakończeniu prac nad renowacją prospektu organowego realizowane będą kolejne etapy związane z odrestaurowaniem całego wnętrza szafy organowej oraz najważniejszych elementów samych organów.

Renowacja prospektu organowego 8 Renowacja prospektu organowego 9

Czekamy więc na zakończenie prac restauratorskich prospektu organowego. Dziękujemy za wielkie oddanie się tej żmudnej pracy pracownikom pracowni p Pauliny Celeckiej, którzy z wielką determinacją i zaangażowaniem dokonują przywrócenia do dawnej świetności wyjątkowego dzieła jakim są organy Samuela Gottloba Meinerta.