Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Odpust Porcjunkuli w Zatoniu z wyjątkowym gościem


Dzisiejsze święto Matki Bożej Anielskiej to jedyne takie święto, kiedy we wszystkich kościołach można uzyskać odpust zupełny.

Święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli związane jest z bazyliką Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem.Według legendy została ona wybudowana już w VI wieku przez pielgrzymów wracających z Ziemi Świętej wiozących ze sobą grudkę ziemi z grobu Matki Bożej. Zniszczoną kapliczkę odnowił św. Franciszek w 1207 roku i zamieszkał w niej. Później dołączyli do niego inni bracia. To św. Franciszek miał nadać świątyni nazwę Matki Bożej Anielskiej.

Odpust zupełny Porcjunkuli wiąże się z podaniem, według którego Matka Boża, ukazując się św. Franciszkowi w otoczeniu aniołów, miała powiedzieć, że w zamian za jego gorliwość w staraniach o zbawienie dusz, może on poprosić o łaskę, jaką zechce. Św. Franciszek prosił, aby wszyscy, po odbytej ze skruchą spowiedzi i po nawiedzeniu kaplicy Porcjunkuli, mogli otrzymać odpust zupełny i przebaczenie wszystkich grzechów. W 1216 roku św. Franciszkowi objawił się Pan Jezus, obiecując zakonnikowi odpust zupełny dla wszystkich, którzy po spowiedzi i przyjęciu Komunii świętej odwiedzą kapliczkę. Na prośbę Franciszka przywilej ten został zatwierdzony przez papieża Honoriusza III.

Początkowo odpust zupełny Porcjunkuli można było uzyskać 2 sierpnia wyłącznie w kościele Matki Bożej Anielskiej w Asyżu. Od XIV wieku papieże zaczęli przyznawać go także poszczególnym kościołom franciszkańskim. W roku 1847 odpust, decyzją papieża Piusa IX, można było uzyskać we wszystkich kościołach parafialnych i innych, przy których istnieje III Zakon św. Franciszka. W 1911 roku papież Pius X rozszerzył przywilej na wszystkie kościoły.

I właśnie dziś w kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Zatoniu odprawiona została uroczysta Msza Święta, podczas której, jak podkreślał ks. Proboszcz, można było uzyskać odpust zupełny.

Odpust

Wyjątkowość tej uroczystości miała podwójny wymiar. Otóż Eucharystia koncelebrowana była przez naszego Proboszcza oraz ks. Władysława Dudka z Diecezji Tarnowskiej. Ks. Władysław urodził się w 1937 roku w Dąbiu w okolicy Tarmowa. Podczas II wojny światowej jego rodzina wysiedlona została to na rzeszowczyznę, to na pomorze. Po wojnie przez jakiś czas mieszkali w pobliskim nam Kiełpinie. Po kilku latach powracają jednak na ziemie tarnowską i tam kończy szkołę podstawową oraz średnią. Następnie wstępuje do Seminarium Duchownego w Gdańsku. 5 czerwca 1966 roku uzyskuje święcenia kapłańskie. W 1967 roku wyjeżdża do Kanady i USA, gdzie przyjmuje posadę kapłana w licznych parafiach, a w 1981 roku obejmuje probostwo parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Allentown. Po uzyskaniu wieku emerytalnego w 2008 roku powraca do Polski i na ziemię tarnowską, którą tak ukochał. W 2016 roku obchodził swoją 50 rocznicę święceń kapłańskich.

Podczas Mszy Świętej w Zatoniu podkreślał trudne czasy z jakimi muszą się zmierzyć obecni kapłani oraz wspominał mile czasy, kiedy mieszkał w Kiełpinie.

Dziękujemy ks. Władysławowi za uświetnienie tego pięknego święta Matki Bożej Anielskiej i koncelebrowanie wspólnie z ks. Ireneuszem uroczystej Mszy Świętej odpustowej. Zapraszamy do nas ponownie.