Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Odpust Matki Bożej Częstochowskiej w Zatoniu


W sobotę 24 sierpnia obchodziliśmy doroczne święto Zatonia, którego obchody zwykle połączone są z odpustem Matki Bożej Częstochowskiej patronki naszego zatońskiego kościoła.

DZ 2019 01

W Zatoniu kościół był zawsze. Najpierw tam przy pałacu, a od ponad 250 lat w tym miejscu jest kościół. To w cieniu tej kościelnej wieży, w ciniu tego krzyża umieszczonego na szczycie kopuły, wszyscy żyjemy, pracujemy, uprawiamy ziemię, hodujemy nasze zwierzęta. I dlatego w kościele rozpoczynamy świętowanie Dnia Zatonia. Chcemy patronce naszego kościoła Matce Bożej Częstochowskiej podziękować w dniu odpustu za miniony czas. - witając wszystkich rozpoczynał Mszę Świętą ks. Ireneusz Mastej nasz Proboszcz.

DZ 2019 02

Od ostatniego naszego świętowania wydarzyło się w naszej miejscowości bardzo dużo. I ścieżka rowerowa, i prowadzone prace w pałacu i parku, i prawie ukończona kanalizacja, i trochę remontów w naszym kościele, i sporo nowych domów, i nowych ludzi. Dzisiaj także przeżywamy dożynki, bo chcemy podziękować Panu Bogu za jego miłość i troskę o człowieka. Za to że Pan Bóg wlewa swą miłość w serca rolników, w serca ogrodników, pszczelarzy i hodowców z Zatonia, Barcikowic i Marzęcina, którzy wykorzystując swoją wiedzę i swoją ciężką pracę karmią nas, dają nam chleb, czynią sobie ziemie poddaną. Przyniesiony chleb i wieniec dożynkowy są ukoronowaniem waszej ciężkiej pracy. Witam wszystkich mieszkańców, witam w imieniu Rady Sołeckiej Zatonia i Stowarzyszenia Nasze Zatonie wszystkich gości, a szczególnie witam ks. Rafała Tura delegata Kurii Biskupiej na dzisiejsze święto - witał wszystkich przybyłych na tą uroczystość ks. Ireneusz.

DZ 2019 06

Ta szczególna Eucharystia odprawiona została jako dziękczynienie za tegoroczne plony i zbiory, ze szczególną modlitwą za rolników, ogrodników i hodowców. Pięknie przystrojony ołtarz, przyniesiony wieniec dożynkowy oraz chleb upieczony z tegorocznych zbóż podkreślał wagę tego wydarzenia.

DZ 2019 07

W kierowanym do nas Słowie Bożym ks. Rafał podkreślał wielką rolę Matki Bożej Częstochowskiej w historii naszego kraju, w jego trudnych momentach niewoli, zniewolenia i wojen. To właśnie u Niej zawsze szukaliśmy ukojenia i opieki.  I obecny okres jest tego najlepszym dowodem, gdzie właśnie w sierpniu tysiące Polaków wędrowało na Jasną Górę, a miliony zwracają się modlitwą w tym kierunku by tam prosić i dziękować za matczyną opiekę.

DZ 2019 08

Każda rodzina parafialna potrzebuje takiego miejsca, które bardzo mocno związane jest z naszym życiem, bo tutaj, jako wspólnota ludzi wierzących, razem na drodze wiary zbliżacie się do Boga. - nawiązał do Kościoła żywego ks. Rafał. - Kościół, który my stanowimy, jest w naszych sercach. Ten Kościół potrafi sprawić, że kościół materialny staje się piękniejszy.

Ten świąteczny dzień stanowi również uhonorowanie wielomiesięcznej pracy i troski, aby to co zasiane, wzrosło, właściwie się rozwijało, aby to, co zasadzone, właściwie dojrzewało i aby to, co owocuje, osiągnęło swoją pełnie. - nawiązywał ks. Rafał do dzisiejszego dziękczynienia za zebrane plony. - Dożynki są dziękczynieniem Bogu uświadamiającym nam Bożą obecność w tym cudzie urodzaju.

DZ 2019 11

Jezus nigdy nie dopuści, byśmy byli narażeni na utratę honoru, byśmy nie musieli się wstydzić, On zna nasze potrzeby. Musimy się tylko do niego o to zwrócić. Kiedy wydaje się nam, że czegoś nam w życiu brakuje, że znajdujemy się na jakiejś krawędzi, że nasze życie traci smak, to wtedy zaprośmy Pana Jezusa do naszego życia. Wezwijmy go na ratunek, na pomoc. Kiedy Pan Jezus zacznie przemieniać wodę naszej codzienności w wytrawne wino to będzie to wino najlepsze na świecie. - nawiązał do dzisiejszej ewangelii ks. Rafał - A kiedy jest nam źle, kiedy nie radzimy sobie w życiu, kiedy przygniatają nas trudy dnia codziennego to mamy pośredniczkę u Pana Boga, która będzie się za nami wstawiać. To patronka tego kościoła Maryja - Matka Boża. Dziś Jej święto - Matki Bożej Częstochowskiej - i nie tylko tam na Jasnej Górze, ale i tu w Zatoniu,  przed Jej wizerunkiem możemy wyprosić liczne łaski.

Dobrze, że tu w Zatoniu mamy wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Trzeba nam na nowo odkrywać sens słów Uczyńcie co wam mówi Syn. Trzeba nam być chrześcijaninem nie tylko z nazwy, ale trzeba prawdziwie przemieniać swoje serca. - zakończył ks. Rafał.

DZ 2019 13

Na uroczystość odpustową przybyło bardzo dużo wiernych z całej naszej parafii i spoza niej. Na zakończenie ks. Ireneusz dziękował wszystkim za przygotowanie kościoła do tego święta, za tak liczny udział w pracach porządkowych, za piękną oprawę całej Eucharystii i wyjątkowe Słowo Boże skierowane do nas przez ks. Rafała.

Po odśpiewaniu litanii do Matki Bożej wyruszyliśmy z procesją dookoła kościoła niosąc Najświętszy Sakrament i śpiewem wysławiając naszą partonkę, a na zakończenie ks. Rafał udzielił błogosławieństwa.

DZ 2019 15 DZ 2019 16

DZ 2019 18

Po zakończeniu uroczystości w naszym kościele wspólnie w pochodzie dożynkowym niosąc chleb i wieniec ruszyliśmy w kierunku boiska sportowego, gdzie przewidziano dalszą część święta Dnia Zatonia 2019. Cała poza kościelna część uroczystości przygotowana została przez Radę Sołecką Zatonia oraz Stowarzyszenie nasze Zatonie, a program tego dnia był bardzo bogaty i każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

DZ 2019 22

Pochód dożynkowy z kościoła na plac festynowy

DZ 2019 23

Oficjalne otwarcie Dnia Zatonia oraz pobłogosławienie nowej budynku szatni zlokalizowanej obok boiska.

DZ 2019 25 DZ 2019 26

Budynek nowej szatni obok boiska.

DZ 2019 27

Stoisko Stowarzyszenia Nasze Zatonie

DZ 2019 29 DZ 2019 32

Występ zespołu Wrzos z Wichowa oraz pokaz tańców ludowych Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca

DZ 2019 30 DZ 2019 31

Występ Grupy Street Dance z Zatonia oraz Chóru Piccolo z Ochli

DZ 2019 35 DZ 2019 37

DZ 2019 36

Wspólne biesiadowanie i wspólna zabawa do białego rana w cieniu wieży naszego kościoła.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości odpustowej Matki Bożej Częstochowskiej. Dziękujemy również wszystkim za pomoc w zorganizowaniu tego pięknego święta naszej miejscowości.