Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Wspólne Spotkanie Opłatkowe w Zatoniu


Mamy w Zatoniu wiele różnego rodzaju imprez, które swoim charakterem scalają naszą lokalną społeczność. Jedną z takich jest niewątpliwie tradycyjne Spotkanie Opłatkowe. To czas, kiedy spotykamy się wspólnie na uroczystej Mszy Świętej w intencji mieszkańców, to czas, kiedy wspólnie dzielimy się opłatkiem życząc swoim przyjaciołom, znajomym i sąsiadom wszystkiego co najlepsze, wreszcie to czas, kiedy możemy w duchu wiary wspólnie kolędować ciesząc się z narodzin Jezusa Chrystusa.

Opłatek 01

Taki też był ostatni piątkowy wieczór w Zatoniu. W kościele Matki Bożej Częstochowskiej zebrało się kilkadziesiąd osób chcąc dziękować Panu Bogu za mijający 2019 rok oraz prosić o łaski na obecny już 2020 rok. Mszę Świętą koncelebrowaną prowadził nasz Proboszcz ks. Ireneusz Mastej przy wsparciu sekretarza Biskupa Tadeusza Lityńskiego ks. Grzegorza Mikołajczyka.

Opłatek 03

W trakcie Słowa Bożego ks. Grzegorz przybliżał nam ideę być dobrym człowiekiem. Ta idea powinna przyświecać na każdego dnia prowadząc nas przez życie.

Po co został stworzony człowiek? Człowiek po to jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to może, jeśli zasłuży, zbawił swoją duszę i uzyskał życie wieczne. - mówił ks. Grzegorz.

2020 rok to rok wielu patronów. Jednymi z nich są św. Jan Paweł II, który obchodzi tego roku 100 rocznicę urodzin, oraz Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński, który najprawdopodobniej zostanie ogłoszony w tym roku błogosławionym. - kontynuował ks. Grzegorz.

Prymas Wyszyński zostając kapłanem wypisał sobie dziesięć punktów, którymi chciał kierować się w życiu. Jednak te działania były na tyle uniwersalne, iż zyskały miano dekalogu Prymasa Tysiąclecia. Mówią one o tym, jak być dobrym człowiekiem, by żyć w zgodzie z Panem Bogiem. Oto one:

Szanuj każdego człowieka. Myśl dobrze o wszystkich. Mów zawsze życzliwie o drugich. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Przebaczaj wszystko wszystkim. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czynnie współczuj w cierpieniu. Pracuj rzetelnie. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Módl się za wszystkich. - przedstawiał założenia dekalogu ks. Grzegorz.

Kierujmy się w życiu tymi właśnie czynami, czyńmy dobro, a każdy z nas będzie miał szanse u Boga uzyskać życie wieczne, to jest nasz cel. Tego Wam wszystkim życzę na ten nowy 2020 rok. - zakończył ks. Grzegorz.

Opłatek 02

Piękne kazanie i piękne przesłanie - być dobrym w tym 2020 roku. Na zakończenie uroczystej Mszy Świętej ks. Ireneusz dziękował i zapraszał na dalszą część Spotkania Opłatkowego do zatońskiej świetlicy. Tam bowiem przygotowany został specjalny koncert.

Opłatek 04

W zatońskiej świetlicy wszystkich powitał Pan Jarosław Skorulski Prezes Stowarzyszenia Nasze Zatonie, który wprowadził wszystkich w wieczorny klimat zapraszając do wysłuchania koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu szczególnych gości - Chóru Kameralnego Uniwersytetu Zielonogórskiego pod dyrekcją Bartłomieja Stankowiaka.

Opłatek 06

W opinii Pani Doroty Politowskiej, zatońskiej mistrzyni organizowania koncertów kameralnych, był to piękny występ.

W przekroju od Bacha do współczesności śpiewane pieśni, pastorałki i kolędy to świadectwo mistrzowskiego przygotowania pod kierownictwem Bartłomieja Stankowiaka. - mówiła Pani Dorota.

Opłatek 05 Opłatek 08

Artyści zaprezentowali utwory te bardzo stare i mniej znane oraz te znane nam z domowych spotkań wigilijnych. Była piękna kolęda Stille Nacht Frantza Grubera znana nam jako kolęda Cicha noc, ale były też i kolędy śpiewane po polsku, do wykonania których chętnie włączała się zebrana na sali publiczność.

Opłatek 07

Występ Chóru Kameralnego został bardzo życzliwie przyjęty przez mieszkańców Zatonia. Gromkimi oklaskami i owacją na stojąco dziękowano artystom z piękny, nadwyraz szeroko przedstawiony nam, koncert kolęd.

Również i sam Bartłomiej Stankowiak dziękował nam za stworzenie kolejnego pięknego miejsca w którym kultura, sztuka i tradycja mają dużą wartość dla mieszkańców.

Opłatek 10

Kolejnym punktem wieczoru były wspólne, ciepłe i życzliwe, życzenia składane najpierw przez Jarosława Skorulskiego Prezesa Stowarzyszenia Nasze Zatonie, Krzysztofa Sadeckiego Słotysa Zatonia oraz przez ks. Ireneusza naszego Proboszcza, a potem wspólne życzenia składane między sobą.

Opłatek 11

Następnie wszyscy zasiedli do suto zastawionych stołów. To taka nasz zatońska wigilia. Każdy z nas miał przeświadczenie, że w Zatoniu w ciągu ostatnich kilku lat stało się bardzo dużo dobrego. To zasługa naszej wspólnoty. To zasługa tego, że pomimo, iż różnimy się tak bardzo, potrafimy się szanować. Jak podkreślał Jarosław Skorulski dalej różnijmy się, dalej dyskutujmy, spierajmy i wypracowujmy lepsze Zatonie, ale szanujmy się nawzajem. Szanujmy naszych sąsiadów, naszych znajomych, naszych kolegów. To pozwoli nam tworzyć dobrą społeczność w której pomimo różnic, jesteśmy w stanie osiągnąć cel. A cel jest jeden, jak mówił na kazaniu ks. Grzegorz, - uzyskać życie wieczne.

Dziękujemy naszemu Proboszczowi za piękną uroczystość, dziękujemy ks. Grzegorzowi za przesłanie na ten rok, dziękujemy Chórowi Kameralnemu Uniwersytetu Zielonogórskiemu za niesamowity występ, za piękne zaprezentowanie szerokiego przekroju muzycznego kolęd i pastorałek, dziękujemy Stowarzyszeniu Nasze Zatonie i Sołtysowi Zatonia za przygotowanie uroczystości w świetlicy, a wszystkim dziękujemy za piękny klimat tego zatońskiego wigilijnego stołu, za piękne życzenia i czynienie dobra dla nas wszystkich.

Niech się wszystkie życzenia spełnią.