Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Pamiątkowe tablice poległych mieszkańców parafii


Podczas remontu sklepienia kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Zatoniu odkryto dwie pamiątkowe, drewniane tablice poświęcone poległym mieszkańcom byłej parafii ewangelickiej z Gunthersdorf. Nasz kościół należał wtedy do zboru ewangelickiego i, jak informował ks. Ireneusz, był wtedy pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela.

Zatonie tablice pamiątkowe 1 Zatonie tablice pamiątkowe 2

Po zakończeniu I wojny światowej praktycznie w każdej miejscowości stawiano poległym mieszkańcom pamiątkowy pomnik na którym widniały ich imiona i nazwiska. Takie pomniki były w Zatoniu, Ługach, Książu Śląskim. Niektóre stoją do dziś. Pamiątkowe tablice z zatońskiego kościoła były dziękczynieniem dla poległych parafian. Znajdują się na nich imiona i nazwiska mieszkańców Zatonia, Drzonkowa, Barcikowic, Czasławia i Książa Śląskiego.

Zatonie tablice pamiątkowe 3

Zatonie tablice pamiątkowe 4

Po kilku latach, z inicjatywy Proboszcza, dokonano odnowienia i zabezpieczenia tych tablic. Znalazły one też godne miejsce na ścianach naszego kościoła.

Zatonie tablice pamiątkowe 5 Zatonie tablice pamiątkowe 6

A na na jednej z tablic widnieje wers z Księgi Objawienia św. Jana, patrona tego kościoła.

Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben.

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota.