Free Joomla Templates by iPage Hosting
 • Kościół w Książu Śląskim
  Kościół w Książu Śląskim
 • Kościół w Ługach
  Kościół w Ługach
 • Kościół w Zielonej Górze - Sucha
  Kościół w Zielonej Górze - Sucha
 • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
  Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Ekstramalną drogą księżnej Doroty


Od samego początku nie wiadomo było czy uda się zorganizować kolejną edycję zatońskiej Ektremalnej Drogi Krzyżowej. Problemy z pandemią i obowiązującymi obostrzeżeniami, uzyskanie potrzebnych zgód na organizację i przygotowanie trasy, wreszcie sami uczestnicy, czy będą chętni do wzięcia udziału w tak trudnym i wymagającym wyzwaniu. Z takimi pytaniami i z takimi obawami zmierzali się organizatorzy tegorocznej EDK.

Przygotowano nową trasę o długości ponad 44 km. Prowadziła ona z Zatonia do Suchej, dalej lasami do Ługów, następnie drogą do Otynia i stamtąd poprzez Zakęcie lasami do Starego Stawu, Lelechowa, Czasławia, Książa Śląskiego. Dalej poprzez bagna do Barcikowic Małych, następnie do Barcikowic Dużych i powrót do Zatonia.

Tegoroczna edycja EDK odbywała się pod hasłem Rewolucja pięknych ludzi. I to właśnie ich witał serdecznie na Mszy Świętej w piątkowy wieczór sekretarz bp Tadeusza Lityńskiego ks. Norbert Lasota.

EDK Zatonie 02

Cieszę się, że mogę przewodniczyć tej Eucharystii. Dla wielu z Was jest to szczególny czas, czas nie tylko wysiłku fizycznego, ale przede wszystkim wysiłku duchowego. Ekstremalna Droga Krzyżowa zakłada chyba najtrudniejszy element w życiu wiary, którym jest cisza. A kiedy zanurzymy się w tej ciszy to przychodzą nieraz myśli, obrazy serca, od których chcielibyśmy na co dzień uciec, z którymi nie chcemy się zmierzyć. Ważne jest, aby w tym czasie być otwartymi na poruszenia ducha, by w tym czasie być otwartymi na te myśli, te reflekcje, te obrazy, które będą pochodziły od Pana Boga. Droga Krzyżowa nigdy nie ma być oderwana od życia. Zawsze ma nam pokazać i dać doświadczenie w jaki sposób Pan Bóg idzie z nami - razpoczynał ks. Norbert witając wszystkich.

EDK Zatonie 03

W trakcie Słowa Bożego ks. Norbert nawiązywał do doświadczenia dwóch postaci Jeremiasza i Jezusa. Jeremiasz jest osobą często wątpiącą w swoje powołanie, lecz tym co trzyma go na drodze do celu, tym kimś jest Pan Bóg. A Jezus? Jezus nie wątpi, Jezus poddaje się woli swego Ojca. To co ich łączy, to wiara, że Pan Bóg jest z nimi.

Może warto na drodze modlitwy, właśnie w samotności, w ciemności, chłodzie, zmęczeniu, szukać tego jednego. Panie Boże pokaż, że jesteś. Panie Boże pokaż, że jesteś w moich wątpliwościach, w mojej bezradności. Życzę Wam i doświadczenia potwornego zmęczenia, i niepewności drogi, bo Wy te doświadczenia macie na co dzień, ale tak, jak dziś będziecie szukali celu do którego będziecie chcieli dojść, tak abyście doświadczyli Pana Boga, który tak samo prowadzi Was przez życie. Po drogach naszej codzienności Pan Bóg: Nie bój się, nie jesteś sam, jesteś moim dzieckiem. Ja Ciebie nie opuszczę. Niech Pan Bóg pozwoli Wam doświadczyć siły, o której dziś mówi Jeremiasz, o której mówi Jezus. - zakończył ks. Norbert.

EDK Zatonie 05

Krótkie przedstawienie trasy omówił Tomasz Sucholas, główny organizator tegorocznej edycji EDK 2021 w naszej parafii. Prosił o przestrzeganie zasad związanych z obostzreżeniami wynikającymi z panującej pandemi, wskazywał na trudne i niebezpieczne miejsca na trasie oraz życzył wszystkim głębokich wewnętrznych przeżyć.

EDK Zatonie 06

Z błogosławieństwem zaraz po Mszy Świętej wyruszano na trasę. Niektórzy w małych grupkach zachowując odpowiedni dystans, inni w samotności przemierzali pola, łąki, leśne drogi, tereny bagienne. Na trasie przygotowano w charakterystycznych miejscach czternaście stacji drogi krzyżowej. Każdy zaopatrzony został w specjalne tegoroczne rozważania.

EDK Zatonie 07

Na trasę wg zgłoszeń wyruszyło ok. 35 osób. Trasa liczyła ponad 44 km. Ostatnia stacja EDK znajdowała się przy kościele w Zatoniu i jak relacjonowali uczestnicy pierwsi z nich pojawiali się ok. godziny czwartej.

Do Zatonia dotarłem o 5:40. - mówił Marek Karwacki - Ale ostatnie 2-3 kilometry były jakby 20km. Ogromne zmęczenie.

Na trasie przy kapliczkach i krzyżach były zapalone znicze, ustawione kwiaty, ogólnie wysprzątane. - mówił Tomek Sucholas - Miło było zobaczyć, że te miejsca są zadbane i ważne dla miejscowej społeczności, przyszykowane do świąt (a może na EDK?).

Do Zatonia dotarło ponad 25 osób. Ale nie to jest ważne. Ważny był udział, chęć podjęcia próby przezwyciężenia własnych słabości i duchowego obcowania z Panem Bogiem. Wszystkim uczestnikom dziękujemy i serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy również Tomaszowi Sucholasowi za zaangażowanie się w  ten projekt, pomimo wielu trudności udało się go przygotować i zrealizować perfekcyjnie. Dziękujemy również naszemu Proboszczowi ks. Ireneuszowi, który z powodów izolacji nie mógł wziąć udziału w Mszy Świętej, za wsparcie, modlitwę i zawsze dobre słowo. Tym Słowem dziś dzielił się ks. Norbert, któremu również serdecznie dziękujemy za wprowadzenie nas w atmosfertę tego wydarzenia.

EDK Zatonie 2021

A w sobotę można było wybrać się rowerem trasą EDK 2021, która pomimo mechanicznego wsparcia wcale łatwiejszą nie była.

Kto nie był, a chce, zawsze może. :)

EDK Zatonie 10 EDK Zatonie 11

EDK Zatonie 12 EDK Zatonie 13

EDK Zatonie 14 EDK Zatonie 15

EDK Zatonie 16 EDK Zatonie 17

EDK Zatonie 18 EDK Zatonie 19

EDK Zatonie 20 EDK Zatonie 21

EDK Zatonie 22 EDK Zatonie 23

EDK Zatonie 24 EDK Zatonie 25

EDK Zatonie 26 EDK Zatonie 27

EDK Zatonie 28