Free Joomla Templates by iPage Hosting
  • Kościół w Książu Śląskim
    Kościół w Książu Śląskim
  • Kościół w Ługach
    Kościół w Ługach
  • Kościół w Zielonej Górze - Zatonie
    Kościół w Zielonej Górze - Zatonie

Parafia Ługi ma nowego Proboszcza


Podczas wtorkowej uroczystej Mszy Świętej w Zatoniu ks. Andrzej Woch otrzymał symbolicznie klucze Parafii św. Wawrzyńca w Ługach. Naszemu nowemu Proboszczowi wręczył je Dziekan Dekanatu Zielonogórskiego ks. Jan Pawlak.

Wprowadzenie ks. Andrzeja 02

Po odczytaniu dekretu biskupiego przez dziekana zielonogórskiego dekanatu pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ks. Jana Pawlaka wprowadzony został nowy proboszcz na urząd.

- Przekazuję ci władzę, jaką prawo kościelne przyznaje proboszczowi. Niech wszelkim twoim pracom duszpasterskim, zmierzającym do wzrostu Kościoła Chrystusowego, błogosławi Bóg. Głoś  z zapałem Ewangelię, z radością udzielaj sakramentów świętych, z troską celebruj Eucharystię i mężnie prowadź wiernych do nieba. Niech twoje serce będzie otwarte dla wszystkich potrzebujących twojej posługi. Powierzam twojej trosce stan materialny tej parafii. - mówił ks. Jan.

Wprowadzenie ks. Andrzeja 03

Ks. Andrzej Woch przyjął urząd nowego Proboszcza naszej Parafii. Wierni zgromadzeni na uroczystości powitali Go gromkimi brawami.

Wprowadzenie ks. Andrzeja 04

W Słowie Bożym ks. Andrzej nawiązywał do dzisiejszej ewangelii wskazując na ważną rolę Kościoła Chrystusowego w naszym życiu.

- Nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzeba nam mocy Chrystusa, aby nas chroniła i aby chroniła w nas skarb, jakim jest wiara. - mówił ks. Andrzej.

Wprowadzenie ks. Andrzeja 06

- Pewnie zastanawiacie się jakim jestem księdzem, jakim będę proboszczem. Czy będę takim dobrym księdzem, jak mój poprzednik, czy będę takim ludzkim, szczerym, przedsiębiorczym? Czy mogę Wam obiecać, że takim będę? - mówił ks. Andrzej

Wprowadzenie ks. Andrzeja 07

- Każdy z nas jest inny i nie chcę Wam niczego obiecywać, poza trzema ważnymi rzeczami. Chcę Wam obiecać, że będę się modlił, że będę wierny modlitwie. Chcę Wam obiecać, że będę starał się sprawować dobrze i uczciwie sakramenty święte. Chcę Wam obiecać, że będę się spowiadał. Będę się spowiadał, kiedy poczuję, że zgrzeszyłem, kiedy poczuję na sobie grzech. Te trzy rzeczy chcę i mogę Wam obiecać. - deklarował ks. Andrzej.

Wprowadzenie ks. Andrzeja 05 Wprowadzenie ks. Andrzeja 08

Na zakończenie zabrał głos dziekan podsumowując dzisiejszą uroczystość.

- Kolejny proboszcz parafii objął swój urząd, służebny urząd. Chce być dla Was. Ks. Andrzeja znam od wielu, wielu lat. Zawsze pamiętam go jako gorliwego i wrażliwego szafarza tajemnic bożych. I jestem przekonany, że będzie tak tutaj w tej parafii działał. Bardzo Was proszę, abyście nie zapominali o modlitwie za księży, a zwłaszcza za tych, którzy są Wam przeznaczeni, jako prowadzących Was bożą drogą. - mówił ks. Jan.

Wprowadzenie ks. Andrzeja 09

Na zakończenie nowy Proboszcz Parafii Ługi podziękował wszystkim za życzliwe przyjęcie i udzielił wiernym Parafii Ługi po raz pierwsze błogosławieństwa.

Życzymy ks. Andrzejowi naszemu nowemu Proboszczowi wielu łask Bożych w sprawowaniu posługi duszpasterza naszej Parafii. Wszystkim uczestnikom tej ważnej dla parafii uroczystości dziękujemy za wspólną modlitwę i udział w niej.