Parafia świętego Wawrzyńca w Ługach


Parafia została erygowana w 1845 roku z parafii w Otyniu prowadzonej przez Jezuitów.

Parafia rzymskokatolicka p.w. świętego Wawrzyńca w Ługach należy do dekanatu zielonogórskiego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej i obejmuje teren miejscowości Czasław, Książ Śląski i Ługi z powiatu nowosolskiego oraz część Zielonej Góry (Barcikowice, Marzęcin i Zatonie).

Do Parafii Ługi należą trzy kościoły:

Na terenie Parafii zlokalizowane są również 4 cmentarze (Czasław, Książ Śląski, Ługi i Zatonie).

Wg Urzędu Statystycznego teren Parafii zamieszkuje ponad 2 tysiące mieszkańców.

Posługę duszpasterską pełni Proboszcz ks. Andrzej Woch.